Klaus Szwab- prorok czy szarlatan? 64
Klaus Szwab- prorok czy szarlatan?

 Wielki Reset by Klaus Szwab

Zaproszenia wysyła założyciel i prezes WEF - pan Klaus Schwab (82 l.). Napisał on nawet książkę pod wiele mówiącym tytułem "Covid-19: The Great Reset" pośpiesznie wydaną w lipcu br., będącą tak naprawdę kontynuacją idei zawartych w jego dwóch poprzednich książkach: "The Fourth Industrial Revolution"Czwarta Rewolucja Przemysłowa (2016r.) i "Shaping the Fourth Industrial Revolution" (2018r.). Koncepcja wielkiego resetu nie jest jednak nowa i funkcjonuje już w zbiorowej świadomości co najmniej od poprzedniego kryzysu finansowego z 2008r., po którym to wydane zostały m.in. "The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity" (2010r.) autorstwa Richarda Floridy, oraz "Wielki reset walki ze złotem i koniec systemu finansowego" (2016r.) Willema Middelkoopa. 

Czy przywłaszczając sobie coraz bardziej nośne hasło wielkiego resetu, Klausem Schwabem kieruje wewnętrzna potrzeba zaspokajania własnego ego? Czy rzutem na taśmę, pod koniec bogatej kariery próbuje wyjść z cienia drugiego planu, żeby zapewnić sobie doczesne miejsce w historii: jako prorok, przewidujący i tak nieuniknione zmiany w życiu społeczno-gospodarczym, czy jako szarlatan, wywołujący rewolucję, lub też kolejną odsłonę rewolucji trwającej już od ok. 250 lat? 

Rewolucja - nowość czy kontynuacja?

Nadejście myśli oświeceniowej dało pod koniec XVIII w. impuls do niespotykanego wcześniej w historii ludzkości rozwoju nauki, techniki i przemian społecznych. Rozpoczęła się pierwsza odsłona wielkiej rewolucji przemysłowej, której początek symbolizują: wynalezienie silnika parowego w dziedzinie techniki, sztandarowe dzieło Adama Smitha "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776r.) w dziedzinie filozofii i ekonomii, oraz Deklaracja niepodległości (1776r.) i Konstytucja (1789r.) Stanów Zjednoczonych w dziedzinie społeczno-politycznej.

Wydarzenia te uruchomiły reakcję łańcuchową przemian z Rewolucją francuską (1789-99r.) i całą masą innych rewolucji zwieńczonych Wiosną Ludów w Europie (1848r.), doprowadzając do wykształcenia się w większości krajów cywilizacji zachodniej różnych wariantów nowego ustroju - demokracji liberalnej.

W Wielkiej Brytanii urzeczywistnione zostały w końcówce XIX w. głoszone przez m.in. Adama Smitha oświeceniowe idee leseferyzmu (od fr. laissez faire – pozwólcie działać) opierające się na wolności jednostki, równości i prawach naturalnych. W gospodarce oznaczało to wolny rynek, swobodę obywatelską, własność prywatną, równość wobec prawa i państwo jako stróż nocny, nie interweniujący a pilnujący jedynie, aby przestrzegano prawa bez ograniczania swobód.

 Co osiągnęliśmy ?

Idee te stały się fundamentem współczesnych społeczeństw, które pomimo licznych kryzysów, wojen i "błędów młodości", takich jak faszyzm i komunizm, przeprowadziły nas przez kolejne dwa etapy rewolucji przemysłowej i doprowadziły do wydawałoby się wieku dojrzałego ustroju liberalno-demokratycznego.

 To dzięki tym oświeceniowym ideom nastąpił bezprecedensowy rozwój ludzkości na każdym polu do poziomu niewyobrażalnego dla przeciętnego człowieka sprzed 250 lat. Jest nas teraz 10 razy więcej żyjemy średnio 2 x dłużej, jeszcze 150 lat temu niemal połowa dzieci w Polsce nie dożywała 5 lat, a realna wartość średniego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii była ponad 5-krotnie niższa.

Mamy dziś społeczeństwo oparte na równości wobec prawa i wolności indywidualnej, bez niewolnictwa, zależności feudalnych, rządzących wybieramy w wolnych wyborach, głosować może każdy, prawa naturalne przybrały formę powszechnie uznawanych praw człowieka. 

Przedmiotem walki ideologicznej stały się natomiast takie problemy jak parytety wszelkiej maści, dekretowanie wysokości dochodów, koncesjonowanie działalności, zwalczanie starych dyskryminacji zastępując je nowymi, ograniczanie prawa własności, wolności słowa i samostanowienia. 

Jak do tego doszło, że po 250 latach rewolucji, kiedy wydawało się, że osiągamy wiek dojrzały w rozwoju demokracji liberalnej, ustroju, dzięki któremu dokonaliśmy niespotykanego w dziejach skoku cywilizacyjnego, coraz bardziej oddalamy się od idei będących fundamentem tego sukcesu, a zbliżamy się do stojącego w sprzeczności z nimi interwencjonizmu państwa i ograniczania swobód obywatelskich?

Oczywiście niebywały postęp naszej cywilizacji nie byłby możliwy bez jakichkolwiek kosztów i skutków ubocznych. Pojawiły się nowe wielkie wyzwania związane m.in. z przeludnieniem, dostępnością zasobów, globalizacją, dylematami etycznymi co do stosowania biotechnologii i technologii informatycznych, ochroną środowiska, pogłębiającymi się dysproporcjami w zamożności, dostępie do kapitału oraz środków produkcji.

Oxfam w ostatnich latach opublikował raporty, zgodnie z którymi 1 % najbogatszych ludzi świata "zgarnia" ponad 80 % wypracowanych zysków  i posiada dwukrotnie większy majątek niż wszyscy pozostali razem wzięci. Według danych podanych niedawno dysproporcja ta jeszcze bardziej sie pogłębiła w czasie kryzysu covidowego , przy jednoczesnym wykładniczym wręcz wzroście zadłużenia państw.

 Jakie są więc możliwe scenariusze na przyszłość? W jakim kierunku pójdzie świat po Covid-19? Czy Nowy Rok 2021 oznaczał będzie otwarcie nowego, czwartego już, rozdziału rewolucji przemysłowej, czy też czeka nas wielki reset, zburzenie liberalnych fundamentów starego świata i budowa Nowego Wspaniałego Świata  na zupełnie innych fundamentach? Jakich?

Dokąd zmierzamy ?

 W czerwcu br. Prof. Manfred Max Bergman z Uniwersytetu w Bazylei opublikował na łamach MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) artykuł, w którym twierdzi, że po Covid-19 społeczeństwa mogą przekształcić się w:

- ekono-centryczne, będące zasadniczo udoskonaloną wersją obecnie obowiązującego ładu, stawiającego ekonomię wolnorynkową na pierwszym miejscu;

- enwiro-centryczne, koncentrujące się na kwestiach ekologicznych i im podporządkowujące gospodarkę i inne dziedziny życia;

- socjo-centryczne, odchodzące od gospodarki wolnorynkowej na rzecz socjalnej, ograniczając własność prywatną i zwiększając interwencjonizm państwowy;

- techno-centryczne, stawiające na wszechobecność zdobyczy techniki takich jak inżynieria genetyczna, szczepienia, sztuczna inteligencja (AI), big data czy internet rzeczy (IoT), jako środek do zapewnienia powszechnego dobrobytu i szczęścia na świecie. 

Prof. Bergman oczywiście dopuszcza również inne scenariusze, które może napisać życie, a o których on sam nie pomyślał, w szczególności hybrydy tych czterech wariantów społeczeństw przyszłości.

A jak to widzi Klaus Schwab? 

Na oficjalnych stronach WEF, Klaus Schwab w skrócie przedstawia swoją wizję świata, rozwiniętą we wspomnianej książce „Covid-19: The Great Reset”. Co ciekawe, ale chyba niezaskakujące przy tak szerokich koneksjach pana Schwaba, pieśń o resecie rozbrzmiewa przez tuby propagandowe wielu mediów głównego nurtu, takich jak magazyn Time, który utworzył specjalną stałą rubrykę poświęconą temu tematowi. Tamże, ukazał się pod koniec października esej pana Szwaba, będący zapowiedzią wydania kolejnej jego książki – no, zgadnijcie kiedy... Tak, w styczniu 2021r.! Cóż za zbieg okoliczności! Tytuł nowego dzieła naszego „bohatera” to „Stakeholder Capitalism” („Kapitalizm interesariuszy”). 

Zgodnie z notka biograficzną pana Klausa, którą można znaleźć w Wikipedii i na stronie WEF, pojęcie „interesariuszy” (die Interessenten) nie jest czymś nowym w narracji przez niego prowadzonej. Użył go po raz pierwszy już pół wieku temu, kiedy jako 33 latek napisał swoją pierwszą książkę pt. „Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau”. Był to zresztą bardzo pracowity czas w jego życiu, gdyż tego samego 1971 roku, zdążył jeszcze nie tylko się ożenić, ale również uruchomić projekt swojego życia, organizację „non-profit” znaną nam dzisiaj jako WEF (a do 1987r. jako European Management Forum). 

Czyżby więc koncepcja kapitalizmu interesariuszy i dążenie do wielkiego resetu nie były tak naprawdę odpowiedzią na bieżące wyzwania współczesnego świata, a głęboko zakorzenioną w świadomości pana Schwaba ideą, będącą jego agendą polityczną już od momentu, gdy zakładał swoją fundację? Czy urodzony jeszcze w faszystowskich Niemczech nie przesiąkł jako dziecko wszechobecną propagandą (między-) narodowego socjalizmu, w którym wszystko podporządkowane było „dobru” publicznemu? 

WEF to platforma umożliwiająca niebezpieczne zbliżenie najpotężniejszych korporacji z najpotężniejszymi włodarzami tego świata. Fundacja Klasua Schwaba, której siedziba mieści się nad Jeziorem Genewskim, w jednej z bardziej prestiżowych lokalizacji na świecie, szczyci się, że jej składki członkowskie opłaca 1000 wiodących korporacji, z czego 100 jest jej strategicznymi partnerami, w tym giganci finansjery tacy jak m.in. Bank of America, Morgan Stanley, Barcleys i Deutsche Bank, giganci tzw. „Big Tech” Facebook i Google, „Big Pharma” AstraZeneca, Pfizer i oczywiście Bill & Melinda Gates Foundation. Począwszy od 1973r., kiedy to głównym mówcą na imprezie w Davos był Arcyksiążę Otto von Habsburg, na scenie i za jej kulisami regularnie goszczą światowi liderzy polityczni i przedstawiciele aparatów państwowych, z którymi bez żadnych przeszkód i z pominięciem procedur demokratycznych wielkie korporacje mogą układać globalistyczny porządek świata.

NWO- New World Order

Nowy porządek świata to nie żadna teoria spiskowa a projekt, który nie od dzisiaj jest wdrażany, a w ostatnim czasie nabrał olbrzymiego przyspieszenia. Zgodnie z deklaracjami jego architektów, nowy porządek - ukrywający się pod hasłami „czwarta rewolucja przemysłowa”, „kapitalizm interesariuszy”, „New Normal”, „New Deal for Nature”, „Sustainable Development”, „Build Back Better” i „wielki reset” – opierać się ma na partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Czy należy to rozumieć jako dążenie do utworzenia nieformalnego globalnego rządu najpotężniejszych państw i organizacji międzynarodowych z najpotężniejszymi korporacjami świata? Czy korporacje i aparaty państwowe mają stanowić jedność? Czy tak jak w faszyzmie i komunizmie zatrze się różnica między tym co prywatne a tym co państwowe, bo wszyscy służyć będziemy państwu? Czy czeka nas formalne lub nieformalne utworzenie Państwa Jedynego – utopijnego państwa pozornej szczęśliwości z  powieści MY Jewgienija Zamiatina? Czy to koniec demokracji (ze wszystkimi jej wadami i zaletami), indywidualizmu, pluralizmu i wszyscy będziemy służyć Państwu Jedynemu i wyznawać jedyną ideologię? Czy dla poczucia bezpieczeństwa i wygody jesteśmy gotowi poświęcić swobody obywatelskie i poddać się globalnej dyktaturze korporacyjno-technokratycznej?

Nadszedł czas na wielki reset!”, nawołuje na stronie WEF Klaus Schwab i dodaje, że „pandemia stwarza niepowtarzalną, ale krótką okazję na przemyślenie i zresetowanie naszego świata.” Oportunistycznie, wykorzystując pandemię i pod atrakcyjną przykrywką haseł pro-ekologicznych, różnorodności, równości społecznej oraz troski o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, wszyscy globalnie, oczywiście dla wspólnego „dobra”, mielibyśmy skasować stare i uruchomić nowe mechanizmy opierające się na trzech filarach:

  1. interwencjonizm silnych aparatów państwowych poprzez ściślejsze regulacje, kontrolę, koncesjonowanie i politykę fiskalną;
  2. inwestycje publiczne realizowane poprzez partnerstwo publiczno-prywatne służące „wspólnym” i „słusznym” celom, szczególnie w kontekście tworzonych funduszy odbudowy po Covid-19 i budowy nowego ładu technokratycznego, prowadząc, jak można przypuszczać, do dalszego, kosmicznego wręcz, wzrostu długu publicznego i przepływu środków do korporacji, które ten dług będą finansowały i jednocześnie realizowały inwestycje publiczne w ramach powierzonych im zamówień publicznych;
  3. wykorzystaniu w pełni zdobyczy „czwartej rewolucji przemysłowej” takich jak np. inżynieria genetyczna, transplantologia, druk 3D, big data, chmura, drony, tożsamość cyfrowa, IoT (Internet rzeczy, np. inteligentne domy i miasta, autonomiczne samochody), 5G, VR (rzeczywistość wirtualna), AI (sztuczna inteligencja), media społecznościowe w dziedzinie komunikacji i marketingu, czy streaming i gaming w dziedzinie rozrywki.

Te trzy filary wspierają nadrzędną ideę Klausa Schwaba – stworzenie tzw. kapitalizmu interesariuszy, który w przeciwieństwie do znanego nam klasycznego kapitalizmu służącego w pierwszej kolejności interesom akcjonariuszy, ma w swoich założeniach służyć harmonijnie wszystkim „interesariuszom”, tj. na równi klientom, akcjonariuszom, pracownikom, pracodawcom, a także całym społeczeństwom i państwom. 

Czy przeredagowanie umowy społecznej i przebudowanie fundamentów naszych społeczeństw zgodnie z ideą kapitalizmu interesariuszy nie oznacza przypadkiem  nawrotu do utopii komunistycznej polegającej na „kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr”? Czy idee te do złudzenia nie przypominają trzech filarów utopijnej Republiki Świata z powieści Huxleya: wspólność, identyczność, stabilność? Czy to nowa odsłona totalitaryzmu, tym razem w formie globalnego komunizmu korporacyjno-technokratycznego? 

Czy w wyniku koncentracji władzy, własności i środków produkcji w rękach państwa i korporacji nie zniknie posiadająca klasa średnia, która tak naprawdę zbudowała nasz dzisiejszy sukces i dobrobyt? Czy w wyniku wielkiego resetu zwykli ludzie, nie posiadający nic na własność, będą wszystko wynajmować od państwa i korporacji, które będą też ich jedynymi pracodawcami, sprawującymi nad nimi totalną kontrolę, dzięki zdobyczom techniki takim jak AI, IoT, cyfrowa tożsamość i waluta bezgotówkowa? Co z ludnością dzisiejszych krajów tzw. trzeciego świata? Czy dysproporcje będą się pogłębiać? Co z ludźmi myślącymi inaczej, nie chcącymi się dostosować do nowej rzeczywistości? Czy, żeby chronić przed nimi nasz nowy wspaniały świat wybudujemy mury, getta, rezerwaty? 

Co z demokratycznymi zasadami równoważenia władzy (tzw. checks and balances) w świecie jednomyślności i uniformizmu wobec tak silnych narzędzi kształtowania postaw politycznych, ideologicznych i konsumenckich jak media społecznościowe czy platformy streamingowe, już dziś bez ogródek stosujących cenzurę i formatowanie ideowe (patrz film dokumentalny „Dylemat społeczny” i  nowe kryteria przyznawania Oskarów)?

 Czy doczekamy się wkrótce filmów, gdzie powstaniec gej zakochuje się z wzajemnością w dobrym Naziście, który bierze go do niewoli, po czym ucieka z nim do kanałów, gdzie udziela im ślubu ciemnoskóry ksiądz, następnie znajdują porzucone żydowskie niemowlę, adoptują je, natrafiają na amerykańską armię (głównie Afroamerykanie i Indianie pod dowództwem silnej kobiety), przy czym wszyscy cały czas jedzą konserwy warzywne i piją mleko sojowe...? 

Dzięki prowadzonej od dłuższego czasu narracji, która ostatnio zdecydowanie przybrała na sile, stopniowo przesuwana jest granica akceptacji społecznej dla zmian w stylu życia. Teraz bez owijania w bawełnę mówi się już otwarcie o „fuzji fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości” w postaci wszczepianych czipów lub paszportów cyfrowych , likwidacji gotówki, braku prywatnych samochodów i wszelkiej własności prywatnej nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy , oraz druku 3D organów do transplantacji.

 

Big fucks small

Nie mogąc z nimi walczyć, największe korporacje i najmożniejsi tego świata przywłaszczyli sobie nośne hasła sprawiedliwości i równości społecznej oraz ekologii, żeby forsować swoją agendę kapitalizmu interesariuszy bazującą na technokracji i partnerstwie publiczno-prywatnym, dającym, wbrew głoszonym ideą, właśnie korporacjom i państwom niewyobrażalną wręcz władzę, paradoksalnie kosztem tych, w imieniu których rzekomo występują.

Niektórzy może pamiętają jeszcze, jak raczkujący w latach 90-tych Internet był synonimem wolności i stwarzał zagrożenie dla interesów korporacji i państw ze względu na niczym nieograniczoną wymianę myśli. Nie mogąc z tym walczyć, korporacje i aparaty państwowe postanowiły nad nimi zapanować... Dalszy bieg historii już wszyscy dobrze pamiętamy: Facebook, smartfon, sklep GooglePlay, iStore, YouTube, asystent Google, Amazon, big data, itd... Stan aktualny do wglądu we własnym smartfonie i we wspomnianym filmie dokumentalnym „Dylemat społeczny”

Ciekawe swoją drogą zjawisko psychologiczne, że najwięksi tego świata mają tendencję do monopolizowania, żeby stać się jeszcze większymi. Czy to strach? Czy to naturalny odruch wykształcony w drodze ewolucji, tak dosadnie i prosto wyrażony przez Alfie Solomonsa (Tom Hardy) w serialu „Peaky Blinders”: „Big f***s small?” 

Robił to od zawsze Bill Gates (ze swoim Windowsem i wyszukiwarkami Explorer) i robi dalej, robi to też Google i inni. Partnerstwo publiczno-prywatne daje ku temu niemal nieograniczone możliwości. Perfekcyjna symbioza wszechmocnego państwa i wszechmocnych korporacji, zasilanych energią życiową każdego z nas. I to dosłownie .

Wzorcowe, można powiedzieć, przykłady takiego partnerstwa możemy odszukać już dzisiaj, choćby w wartej wiele miliardów dolarów współpracy korporacji AstraZeneca z Uniwersytetem w Oksfordzie nad opracowaniem i komercjalizacją szczepionki przeciwko Covid-19, czy, w niespotykanej wręcz skali, diagnostyki SARS-CoV-2 w oparciu o testy PCR, których wykonuje się na świecie miliony każdego dnia, a każdy z nich kosztuje ok. 100 GBP. W samej tylko Wielkiej Brytanii, w ramach Operacji Moonshot , na zwiększenie liczby testów PCR do kilku milionów dziennie przewidziano na najbliższy rok kwotę ok. 100 mld GBP, czyli nieco więcej niż planowane przychody budżetowe Rzeczypospolitej Polskiej w całym 2020r. 

Klasycznym wręcz przykładem korporacji, której model biznesowy już od dawna opiera się na partnerstwie publiczno-prywatnym jest brytyjski gigant o mało znanej powszechnie nazwie „Serco”. Firma zatrudnia ok. 50.000 ludzi na świecie i niemal wyłącznie obsługuje kontrakty rządowe w takich dziedzinach jak: zdrowie, transport, wymiar sprawiedliwości, imigracja, obrona narodowa i obsługa obywateli. Pod kierownictwem Ruperta Soamesa - wnuka bohatera narodowego Wielkiej Brytanii Sir Winstona Churchilla – firma Serco obsługuje m.in. brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office), zakłady karne i obozy dla uchodźców w Australii i Nowej Zelandii, a ostatnio z wolnej ręki otrzymała wielomilionowe zamówienie na wdrożenie i utrzymanie systemu „Test and Trace”, służącego Brytyjczykom do „wyłapywania” i „śledzenia” osób zakażonych Covid-19. I pomimo skandali korupcyjnych, wad apki "test and trace" współpraca Serco z rządami trwa w najlepsze.

Kapitalizm interesariuszy jednak nie ma szans na powodzenie, jak twierdzi Steve Denning, ekspert magazynu Forbes w dziedzinie zarządzania. Według niego, nie jest to nowa idea i podejmowano już próby jej wdrażana w latach 1930-1970, w następstwie Wielkiej Depresji wywołanej krachem na giełdzie nowojorskiej w „czarny czwartek” 1929r. Niestety ciągłe balansowanie między sprzecznymi interesami poszczególnych grup interesariuszy powodowały mnóstwo zamieszania, a firmy kierujące się takimi zasadami zyskały miano „śmietnikowych. Uważa za Peterem Druckerem, że prawdziwym i nadrzędnym sensem istnienia przedsiębiorstwa i kapitalizmu nie jest służenie akcjonariuszom ani też poszczególnym interesariuszom, ale wyłącznie klientom, których zadowoleniu powinny być podporządkowane wszystkie działania danej organizacji.    

Zobaczymy jak się potoczą losy kapitalizmu interesariuszy, znamienne natomiast jest to, że tak aktualne wydają się dziś klasyki powieści antyutopijnych Zamiatina, Huxleya i Orwella napisane w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku, w czasie, gdy na świecie rodził się komunizm i faszyzm. 

Jedną z najistotniejszych zmian, do jakich doprowadziła myśl oświeceniowa to rozdział Kościoła od państwa. Czyżby historia miała znowu zatoczyć koło i, jak było to w średniowieczu, władza świecka ma się połączyć z religijną, z tą subtelną różnicą, że Kościół zastąpią Korporacje? Czy tak jak wtedy Kościół nadawał z Bożej łaski władzę królom i cesarzom, teraz robiły to będą Korporacje, a rola ludu - dotychczasowego suwerena w demokracji - będzie wyłącznie symboliczna i pozorna?

Czy czeka na nas świat opisany przez Białka w TECH Krytyka Rozwoju Środowiska Technologicznego ?

 

 

 

Komentarze do wpisu (64)

24 listopada 2020

Dzięki, piękna Praca

24 listopada 2020

Polecam artykuł

24 listopada 2020

Czytałam z zainteresowaniem, coś jest na rzeczy.

24 listopada 2020

Czytałam Mam kompletny mętlik w głowie

24 listopada 2020

Tak, pseudonauka finansowana przez korporacje stała się dziś nową religią. Świetny tekst i dobre pytania!

24 listopada 2020

Poprawka. Nie partnerstowo a konsumpcja państw przez korporacje

24 listopada 2020

Niestety czeka nas enwiro-socjo-techno-centryczne społeczeństwo, chyba że masowo wyjdziemy na ulicę protestować jak Duńczycy. Świat do którego dążą korporacje i banki to implementacja algorytmów minimalizacji (ich własnego) strachu poprzez totalną kontrolę wszelkich aspektów życia. Świat taki nie ma prawa przetrwać, choćby rozpieszczano obywateli niczym króliki w filmie "królik po berlińsku" (https://youtu.be/8S4Vqt9XJi8). Obawą napawa jedynie koszt społeczny istnienia i nieuchronnego upadku takiego systemu.

27 grudnia 2020

to typowa zygodajnia szatana, iluminacki wypierdek sluga zla przeciw ludzkosci szczeka slowa szatana! NIE dajcie sie zwiesc zydo-lewackiej masie ulepionej przez szatana!! wsciekle ataki na ludzkosc Covidem lgbt islamem i wszelkimi syfotrendami wystepujacymi przeciw Bogu chszescijan sa wymyslem szatana! najbogatsi z Dawos to iluminaci sludzy szatana! szczepienie czipem RIF666 znakiem besti ma byc poczatkiem formowania przez szatna nowego ladu na ziemi, ZIEMI BOGA a nie jego! kazdy co podda sie zaszczepieniu symbolem besti jest stracony.....ufajcie TYLKO Bogu i Jezusowi bo to jest droga do wiecznego zycia!!!!!!!!

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxil che.ydci.propagrand.com.ccq.xs http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg Dosage hnl.usbw.propagrand.com.eyu.ao http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg 18 sjb.yoln.propagrand.com.euc.oh http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin fhf.wyfn.propagrand.com.wjv.rm http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin hob.pmyv.propagrand.com.vir.kw http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

8 marca 2021

http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin tfs.vyjj.propagrand.com.lvd.ea http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

9 kwietnia 2021

Hi, cool video to watch for everyone https://bit.ly/39qbRCe

14 kwietnia 2021

Hi, cool video to watch for everyone https://bit.ly/3suWfVn

15 kwietnia 2021

https://dom5min.ru/rastyahka-obuvi.html

15 kwietnia 2021

https://dom5min.ru/Programmirovanie_chipkluchej.html

15 kwietnia 2021

Помощь в получении ипотеки

15 kwietnia 2021

Стримы, летсплеи, игровые прямые эфиры

19 kwietnia 2021

онлайн фільм для дорослих

19 kwietnia 2021

фильмы для взрослых lord film

25 kwietnia 2021

http://uzpopka.city/

25 kwietnia 2021

Banggood Promo Code

1 maja 2021

Путешествуем по Крыму вместе, отдых на море в Крыму. Пляжи, экскурсии, путешествия и оздоровление. Море, солнце и пляж – где отдохнуть, что посмотреть в Крыму? Целебные озера, туристический и пляжный отдых на берегу моря, крымская кухня https://mytravelcrimea.ru/

8 maja 2021

имена, рифмы ,рифма к имени Вика ,Виктория

8 maja 2021

Модная одежда ведущих брендов

8 maja 2021

Сумки Tatonka

10 maja 2021

такси https://xn--80aqf2ac.taxi/

12 maja 2021

Аренда спецтехники объявления Успехспецтех вся Россия

12 maja 2021

https://mcg1.ru/

14 maja 2021

https://ssss.ru

15 maja 2021

поем песни

15 maja 2021

скачать mp3 бесплатно в хорошем качестве

15 maja 2021

музыка хиты

16 maja 2021

русская музыка

16 maja 2021

mp3 скачать 2021

16 maja 2021

mp3 качество скачать

16 maja 2021

песня любящая

16 maja 2021

музыка бесплатно регистрации

16 maja 2021

песнь песней

16 maja 2021

музыка вк

16 maja 2021

песнь перевод

17 maja 2021

скачать музыку 2021

17 maja 2021

песнь песней скачать бесплатно

17 maja 2021

музыка онлайн слушать 2021

17 maja 2021

скачать музыку бесплатно 2021

17 maja 2021

музыка mp3 хорошее качество

17 maja 2021

песни мп3 бесплатно

18 maja 2021

слушать русские песни

18 maja 2021

аккорды песен

18 maja 2021

песня про

27 maja 2021

Hi, look what a cool site I found, there you can win from $ 50 to $ 3000 , I managed to win $ 540, good luck to you https://bit.ly/34jKEhC

30 maja 2021

Pięknie podsumowane, co nie koniecznie dostępne. Kto czytał ten czytał, ta literatura nie jest dostępna w języku PL. Dzięki!

31 maja 2021

http://slkjfdf.net/ - Ojazisbae Azuqocaxu cnz.lsap.propagrand.com.qdy.qa http://slkjfdf.net/

31 maja 2021

http://slkjfdf.net/ - Beciira Anifub tsf.iffo.propagrand.com.abh.jy http://slkjfdf.net/

31 maja 2021

http://slkjfdf.net/ - Puzijila Izibotref yij.xegi.propagrand.com.mua.yf http://slkjfdf.net/

31 maja 2021

http://slkjfdf.net/ - Upaucujur Uzohut rdk.plpx.propagrand.com.fdw.yf http://slkjfdf.net/

24 czerwca 2021

http://mysite.ru

27 czerwca 2021

Подать бесплатное объявление

28 czerwca 2021

Авторская садовая мебель из массива дерева

28 czerwca 2021

https://apokdpo.ru/

1 lipca 2021

фиброцементный сайдинг купить

7 lipca 2021

официальный сайт pubg mobile uc

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl